Informacje

Sprawdzian 2014 - terminy

kalendarz - kwiecień 2014
informacje: dla ucznia

Termin sprawdzianu został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 o godz. 9.00 - jest to wtorek.

TERMINY SPRAWDZIANU

Termin podstawowy

Termin sprawdzianu został ustalony
na 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00


Natomiast w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, termin sprawdzianu, to 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 15:00

Termin dodatkowy

W razie "potrzeby" dodatkowy termin sprawdzianu został ustalony na 3 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 9:00

Natomiast w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, dodatkowy termin sprawdzianu, to 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

• ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu - 31 stycznia 2014 r. (data wydania zaświadczenia: 31 stycznia 2014 r.)

• ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu - 18 czerwca 2014 r. (data wydania zaświadczenia: 27 czerwca 2014 r.)

źródło: CKE
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Język polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą się też odnosić do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego (klasy I-III).
Matematyka jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. W klasie VI szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania z zakresu matematyki określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI). Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki (I etap edukacyjny: klasy I–III).
Gramatyka: czasownik, rzeczownik, przedimek, przymiotnik, przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek, spójnik, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.