2019-06-14

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń z egzaminu 2019

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.

boks.gif
Polityka Prywatności