do 31 lipca 2020

Przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń

rok egzaminu: egzamin 2020

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.


Polityka Prywatności