do 31 lipca 2020

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym

rok egzaminu: egzamin 2020

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.


Polityka Prywatności