Wskazówka:
TRANSKRYPCJA

Wypowiedź 1.
Where would you like to sit?

Wypowiedź 2.
Did you enjoy the film?

Wypowiedź 3.
Do you know what’s on at the cinema?

Wypowiedź 4.
Can you get me some popcorn?
Powrót do pytań