aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język angielski - próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - pytania i odpowiedzi

Data: 1 kwietnia 2020
Godzina udostępnienia na CKE: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 60

dostępne także:
w formie testu


Lista zadań

Zadanie 1. (0–5)
Odtwórz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach poniżej, na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
We wskazówce jest transkrypcja, na egzaminie jej nie będzie.
Zadanie 1.1.
How will the girl help her father?
Zadanie 1.2.
Which shop is opposite the bookshop?
Zadanie 1.3.
Where is the conversation taking place?
Zadanie 1.4.
The boy is talking about
Zadanie 1.5.
Lucas is calling Rosie to
Zadanie 2. (0–4)
Odtwórz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat prezentów urodzinowych. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające jej zdanie (A–E).
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
We wskazówce jest transkrypcja, na egzaminie jej nie będzie.

A. I invited a celebrity to my party.
B. I damaged my present by accident.
C. I was able to learn from a famous person.
D. The present I got inspired me to start a hobby.
E. Nothing about the organisation of my party was a surprise.
Zadanie 2.1.
wypowiedź 1
Zadanie 2.2.
wypowiedź 2
Zadanie 2.3.
wypowiedź 3
Zadanie 2.4.
wypowiedź 4
Zadanie 3. (0–4)
Odtwórz dwukrotnie rozmowę na temat przedstawienia teatralnego w parku. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.
We wskazówce jest transkrypcja, na egzaminie jej nie będzie.
Amanda’s notes:
Zadanie 3.1.
We’re going to see a play in Central Park on .
Zadanie 3.2.
Performance starts at .
Zadanie 3.3.
We will take a to get to Central Park.
Zadanie 3.4.
We can’t take a/an , because they are not allowed.
Zadanie 4. (0–4)
Odtwórz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z wyjściem do kina. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E).
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
We wskazówce jest transkrypcja, na egzaminie jej nie będzie.

A. Yes, it was very funny.
B. Near the front, if possible.
C. Go on, why don’t you try it?
D. Of course, what size? Medium or large?
E. Yes. They’re showing Two Hearts. It’s a comedy.
Zadanie 4.1.
wypowiedź 1
Zadanie 4.2.
wypowiedź 2
Zadanie 4.3.
wypowiedź 3
Zadanie 4.4.
wypowiedź 4
Zadanie 5. (0–4)
Dla każdej z opisanych poniżej sytuacji wybierz właściwą reakcję.
Zadanie 5.1.
W kawiarni chcesz zamówić kawałek szarlotki. Co powiesz kelnerowi?
Zadanie 5.2.
Babcia prosi Cię o pójście do apteki. Jak wyrazisz zgodę?
Zadanie 5.3.
Chcesz namówić kolegów do wspólnego wyjścia na basen. Jak im to zaproponujesz?
Zadanie 5.4.
Twój młodszy brat wygrał konkurs. Jak go pochwalisz?
Zadanie 6. (0–3)
Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.
Zadanie 6.1.
X: It’s been a wonderful party, but I really have to go now. It’s getting late.
Y: Oh dear. that you can’t stay any longer! I’ve made your favourite pizza.
Zadanie 6.2.
X: Excuse me, how to the nearest post office?
Y: You need to turn left and then go straight on. It’s next to the bank.
Zadanie 6.3.
X: Oh, my mum’s texted me. She’s already in front of the school. I’ll see you on Monday. weekend!
Y: Thanks. You too!
Zadanie 7. (0–4)
Przeczytaj teksty. W zadaniach poniżej z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
Maggie,
I’ve bought some
bread and rolls. But
I forgot carrots and
tomatoes, so get
some on the way
home. And hurry
up! The chicken is
almost ready!
Dad
Zadanie 7.1.
Maggie needs to go to

No bike riding in the area!

Don’t stand, sit, or climb on the fence.

Don’t feed the bears.


Please stay safe!
Zadanie 7.2.
This notice can be found

Message
From: Mandy
To: Alice
Subject: David

Hi Alice,
I know you have already bought a present for David from us. What is it? I am so curious. I promise to keep it secret. Is it a computer game? Or a model ship for his collection? I just hope it’s not another clothes shop gift card. They’re so boring.
Mandy
Zadanie 7.3.
In her letter, Mandy

LILY’S DIARY
Monday, 8th April

I can’t believe I was there! It wasn’t just a regular basketball game or workout in the gym – it was a whole Sunday of playing basketball with Michael Brown himself! I just couldn’t miss such an opportunity! He taught us how to warm up before a match and stretch after it. And... when he was leaving, he did his famous trick with a ball on one finger! He’s simply great!
Zadanie 7.4.
Lily is writing about
Zadanie 8. (0–4)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
THE DOG SUPERHERO
Zadanie 8.1.
Swansea Jack is a hero in Wales. The dog was born in 1930. He lived near the River Tawe. Jack loved walking and playing near the water. The dog jumped in immediately and saved the boy.
Zadanie 8.2.
A few weeks later, Jack saved another person. They were very popular because people wanted to read about Jack.
Zadanie 8.3.
For his bravery, the dog got a silver collar and juicy bones. The official reports say that Jack saved 27 people in his lifetime. And perhaps they are right.
Zadanie 8.4.
Anyway, the city of Swansea is proud of Jack. A few places have been named after him. You can see it near St. Helen’s Rugby Ground.
Na podstawie: www.friendsofthedog.co.za
A. At first the dog didn’t notice the danger.
B. But local historians say the true number is much higher.
C. One day he saw a boy who was shouting out for help in the river.
D. There was also a monument built in memory of the brave dog.
E. Soon there were articles in the local papers about the dog’s brave actions.


Zadanie 9. (0–4)
Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A–C) oraz pytania do nich. Do każdego pytania dopasuj właściwą wypowiedź.
Uwaga! Jedna z wypowiedzi pasuje do dwóch pytań.

YOUNG SPORTS STARS

A.
I started sailing 3 years ago because my twin brother Tom took it up. Tom and I compete with each other all the time, which sometimes makes our parents angry. I’m glad Tom’s not on my sailing team, because we’d fight all the time. Luckily, in the championships I sail a boat with another girl, and it’s great that we understand each other.

B.
I chose diving because for me it feels like flying. My coach is Sam. We’ve been cooperating for 7 years already. He knows me well. I can easily get annoyed when things aren’t going well. Then Sam helps me deal with my emotions. It’s because of him that I want to keep pushing myself to do my best. This year I got my first gold medal for Britain.

C.
I just enjoy the miles of cycling. I believe that to be successful you need to work hard. That’s what my older brother keeps telling me. I practise two hours a day on weekdays and six hours daily at weekends. But on top of this I have to look after my bike. When something breaks, I deal with it myself.

Na podstawie: www.ocs.com
Which person
Zadanie 9.1.
repairs his/her own equipment?
Zadanie 9.2.
chose the same sport as his/her brother?
Zadanie 9.3.
becomes angry if he/she is not successful?
Zadanie 9.4.
works with a partner during competitions?
Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens. Luki należy uzupełnić w języku polskim.
Na podstawie: hsph.harvard.edu
Wiadomość
Od: Marta
Do: Tomek
Temat: zdrowe odżywianie
Zadanie 10.1.
Cześć Tomku,
znalazłam dobry materiał do Twojej prezentacji o zdrowym odżywianiu. Na początku myślałam, że to nic nowego, ale niektóre rzeczy mnie zaskoczyły. Jest tam informacja, że trzeba ograniczyć picie soku do _____________________ dziennie.
Zadanie 10.2.
A przecież wciąż się powtarza, że sok jest zdrowy! Poza tym napisali też, że trzeba jeść owoce. Radzą, by były one w _____________________.
Zadanie 10.3.
Pewnie dlatego, że wtedy zapewniamy sobie komplet witamin i mikroelementów. Oczywiście trzeba też jeść dużo warzyw, ale pamiętaj: nie chodzi o ______________________.
Przeczytaj te informacje koniecznie!
Powodzenia!
Marta
Zadanie 11. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wybierz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. before
B. give
C. immediately
D. next
E. share
F. usually
COMPUTER LAB RULES
Zadanie 11.1.
1. No food or drinks in the lab.
2. Inform the teacher when your computer stops working.
Zadanie 11.2.
3. Do not your password with anyone.
Zadanie 11.3.
4. Ask the teacher printing anything.
Zadanie 12. (0–4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.
Zadanie 12.1.
The doughnut is the most famous American sweet snack. Millions are sold each year. But is there a hole in the middle of the doughnut? There are two stories that explain the doughnut’s hole.
Zadanie 12.2.
One is about a young sailor, Hanson Gregory, who making a hole in the middle so that the inside of the doughnut would cook as evenly as the outside.
Zadanie 12.3.
The story is that doughnuts took too much space in bakeries.
Zadanie 12.4.
So to save it, the bakers in New York decided to sell on long wooden sticks. That’s how the holes in doughnuts became popular.
Zadanie 13. (0–4)
Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
Zadanie 13.1.
I promise that I (nie zadzwonię) you so late next time!
Zadanie 13.2.
Amy, this jam is (zbyt słodki) . I can’t use it for this cake.
Zadanie 13.3.
My class teacher asked us (żeby pomóc) her with collecting money for charity.
Zadanie 13.4.
Elsie, (czy odwiedziłaś) Mrs Johnson yesterday?
Zadanie 14. (0–10)
Wspólnie z rodzicami spędziłeś(-aś) tydzień wakacji pod namiotem. W e-mailu do koleżanki z Anglii:
• wyraź swoją opinię o miejscu, w którym znajdowało się Wasze pole namiotowe
• napisz, co robiliście podczas wypoczynku
• opisz pogodę, która była podczas Waszego pobytu na polu namiotowym.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.


CZYSTOPIS

Do: abc@abc.com
Temat: Hi!

Hi Julie,
I was with my parents at the campsite. We spent there a whole week!
.......................
.......................
.......................
Polityka Prywatności