Język angielski - próbny egzamin ósmoklasisty 2020 - pytania i odpowiedzi

Data: 1 kwietnia 2020
Godzina udostępnienia na CKE: 9:00
Czas pracy: 90 minut

dostępne także:
w formie testu

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności
pobierz arkusz w pdf »
karta odpowiedzi »
plik dźwiękowy »
więcej na CKE »

Poniżej są zadania z odpowiedziami ale sugerujemy rozwiązywanie ich w formie testu, gdzie można sprawdzić swój wynik wg punktacji na egzaminie.

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadanie 1. (0–5)
Odtwórz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach poniżej, na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
We wskazówce jest transkrypcja, na egzaminie jej nie będzie.
Zadanie 1.1.
How will the girl help her father?
Zadanie 1.2.
Which shop is opposite the bookshop?
Zadanie 1.3.
Where is the conversation taking place?
Zadanie 1.4.
The boy is talking about
Zadanie 1.5.
Lucas is calling Rosie to
Następna strona
Polityka Prywatności