Wskazówka:
Zadanie 4.

Wypowiedź 1.
Are you our new classmate?

Wypowiedź 2.
Do you know why Janet didn’t come to the school party?

Wypowiedź 3.
Your cousin is such a nice person.

Wypowiedź 4.
Mum, can I have a party this Saturday?
Powrót do pytań