2019-06-21

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - egzamin 2019

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym.

Polityka Prywatności