aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Kalendarz ósmoklasisty 2023

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Spis treści

Harmonogram w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym


W terminie głównym

1. język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00

2. matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9:00


W terminie dodatkowym

1. język polski - 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) - godz. 9:00

2. matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r. (środa) - godz. 9:00


Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

6 lipca 2023 r.


Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

arkusz standardowy (w minutach)

język polski

120

matematyka

100

język obcy nowożytny

90


arkusz dla cudzoziemców (w minutach)

język polski

do 180

matematyka

do 150

język obcy nowożytny

90


inne arkusze (w minutach) - dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, dla osób słabowidzących, dla osób niewidomych, dla osób słabosłyszących i niesłyszących, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla osób z afazją, dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

język polski

do 180

matematyka

do 150

język obcy nowożytny

do 135


Harmonogram w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym


W terminie głównym

1. język polski - 11 stycznia 2023 r. (środa) - godz. 9:00

2. matematyka - 12 stycznia 2023 r. (czwartek) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 13 stycznia 2023 r. (piątek) - godz. 9:00


W terminie dodatkowym

1. język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00

2. matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9:00


Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

31 stycznia 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

31 stycznia 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

31 stycznia 2023 r.
Polityka Prywatności