dlaucznia.info

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021

Egzamin w terminie głównym

język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) - godz. 9:00

matematyka - 26 maja 2021 r. (środa) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00

Egzamin w terminie dodatkowym

język polski - 16 czerwca 2021 r. (środa) - godz. 9:00

matematyka - 17 czerwca 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) - godz. 9:00


Wyniki

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

9 lipca 2021 r.


Czas trwania egzaminu

Arkusz standardowy

język polski - 2 godziny
matematyka - 100 minut
język obcy nowożytny - 1,5 godziny

natomiast dla arkuszy:
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
dla osóbsłabowidzących
dla osób niewidomych
dla osób słabosłyszących i niesłyszących
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
dla osób z afazją
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
dla cudzoziemców

język polski - do 3 godzin
matematyka - do 2,5 godziny
język obcy nowożytny - do 135 minut

Próbny egzamin ósmoklasisty odbył się:

• 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
• 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
• 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały są zamieszczone m.in. na stronie CKE.
Polityka Prywatności