2020-06-19

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

rok egzaminu: egzamin 2020

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.


boks.gif
Polityka Prywatności