2020-06-19

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

rok egzaminu: egzamin 2020

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.


profi_Lingua_test_220.jpg
Polityka Prywatności