Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) - godz. 9:00

matematyka - 26 maja 2021 r. (środa) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00

W terminie dodatkowym

język polski - 16 czerwca 2021 r. (środa) - godz. 9:00

matematyka - 17 czerwca 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) - godz. 9:00


Wyniki

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

9 lipca 2021 r.


Czas trwania egzaminu

Arkusz standardowy

język polski - 2 godziny
matematyka - 100 minut
język obcy nowożytny - 1,5 godziny

natomiast dla arkuszy:
dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
dla osóbsłabowidzących
dla osób niewidomych
dla osób słabosłyszących i niesłyszących
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
dla osób z afazją
dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
dla cudzoziemców

język polski - do 3 godzin
matematyka - do 2,5 godziny
język obcy nowożytny - do 135 minut


W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym

język polski - 13 stycznia 2021 r. (środa) - godz. 9:00

matematyka - 14 stycznia 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 15 stycznia 2021 r. (piątek) - godz. 9:00

W terminie dodatkowym

język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) - godz. 9:00

matematyka - 26 maja 2021 r. (środa) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00


Wyniki

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

29 stycznia 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

29 stycznia 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

29 stycznia 2021 r.

Polityka Prywatności