Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

przejdź do: terminy wg dat

Aktualny harmonogram:W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym


w terminie głównym

1. język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00

1. język polski - 8 stycznia 2020 r. (środa) - godz. 9:00

2. matematyka - 16 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00

2. matematyka - 9 stycznia 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

3. j ęzyk obcy nowożytny -

18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 10 stycznia 2020 r. (piątek) - godz. 9:00


w terminie dodatk.

1. język polski - 7 lipca 2020 r. (wt.) - godz. 9:00

1. język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 9:00

2. matematyka - 8 lipca 2020 r. (środa) - godz. 9:00

2. matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 9 lipca 2020 r. (czw.) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny -

18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00Po egzaminach


W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:


Termin ogłaszania wyników

do 31 lipca 2020 r.


Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.


Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.
Czas trwania egzaminów

przedmiot

ark stand.

inne przypadki

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135Próbny egzamin ósmoklasisty odbył się w terminie od 30 marca do 1 kwietnia

Materiały były zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w terminach:
• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Rozwiązania i zasady oceniania zostały zamieszczone 8 kwietnia na witrynie CKE.

Materiały objęły zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Umieszczone zostały także nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych.
Polityka Prywatności