aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Sprawdzian 2014 - terminy

informacje: dla ucznia

Termin sprawdzianu został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 o godz. 9.00 - jest to wtorek.

TERMINY SPRAWDZIANU

Termin podstawowy

Termin sprawdzianu został ustalony
na 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00


Natomiast w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, termin sprawdzianu, to 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 15:00

Termin dodatkowy

W razie "potrzeby" dodatkowy termin sprawdzianu został ustalony na 3 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 9:00

Natomiast w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, dodatkowy termin sprawdzianu, to 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

• ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu - 31 stycznia 2014 r. (data wydania zaświadczenia: 31 stycznia 2014 r.)

• ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu - 18 czerwca 2014 r. (data wydania zaświadczenia: 27 czerwca 2014 r.)

źródło: CKE
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności