aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Informacje, artykuły

Koniec sierpnia oznacza, że szkoła za pasem. To ostatni dzwonek na zakup wyprawki szkolnej. Coraz więcej rodziców rezygnuje ze sklepowych kolejek i decyduje się na zakupy przy użyciu domowego komputera. Zanim przystąpimy do zakupów, warto sprawdzić co i gdzie kupujemy, żeby nie trafić ze stacjonarnego deszczu pod internetową rynnę.
Szanowni Państwo
Z okazji stulecia odzyskania niepodległości Instytut Pamięci Narodowej przygotował niespodziankę dla wszystkich pierwszoklasistów w całym kraju, którzy w poniedziałek, 3 września 2018 r., rozpoczną swoją edukacyjną ścieżkę. Każdy uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej otrzyma specjalny zeszyt i ołówek z graficznymi motywami nawiązującymi do pięknego jubileuszu odrodzenia się Ojczyzny.
Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej, co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.
Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.
Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej. Oddział taki będzie mogła utworzyć każda szkoła podstawowa, a do oddziałów tych będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.
Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, będą przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Podstawowe informacje o sprawdzianie, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2014/2015. Zasady ogólne, części oraz przebieg sprawdzianu, zadania i wyniki, zwolnienia dla laureatów konkursów i olimpiad.
Termin sprawdzianu został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 o godz. 9.00 - jest to wtorek.źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności