aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

8-letnia szkoła podstawowa

informacje: dla ucznia

1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

Publiczna 6-letnia szkoła podstawowa prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 września 2017 r. staje się 8-letnią szkołą podstawową. Rada gminy zobowiązana będzie w terminie do 30 listopada 2017 roku stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały.

Od 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.

1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej samej szkoły.


W przypadku dotychczasowej 6-letniej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną przyjęto analogicznie, że szkoła ta z dniem 1 września 2017 r. może stać się 8-letnią szkołą podstawową, o ile:

  1. osoba prowadząca szkołę w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. nie poinformuje organu jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie szkoły, o zamiarze likwidacji
  2. oraz w terminie do 30 czerwca 2017 r. przedłoży właściwemu organowi dokumenty określone w projektowanej ustawie.źródło: MENźródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności