dlaucznia.info

Arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty

przedmiot
rok
Egzamin ósmoklasisty 2022
Data: 26 maja 2022
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 55

Oficjalne odpowiedzi i zasady oceniania będą dodane 1 lipca po opublikowaniu przez CKE.
Proponowane odpowiedzi można zobaczyć w teście Język angielski - egzamin ósmoklasisty 2022 online.
Egzamin ósmoklasisty 2021
Data: 27 maja 2021
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 55

dostępne także:
w formie testu
Egzamin ósmoklasisty 2021 - próbny
Data: 19 marca 2021
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 55

dostępne także:
w formie testu
Egzamin ósmoklasisty 2020
Data: 18 czerwca 2020 r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 60

dostępne także:
w formie testu
Egzamin ósmoklasisty 2020 - próbny
Data: 1 kwietnia 2020
Godzina udostępnienia na CKE: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 60

dostępne także:
w formie testu
Egzamin ósmoklasisty 2019
Data: 17 kwietnia 2019 r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 60

dostępne także:
w formie testu
Polityka Prywatności