Dodatkowe informacje dla uczniów o egzaminie ósmoklasisty

16/12/2020
Najważniejsze zmiany: ograniczony zakres wymagań podstawy programowej z języka polskiego, matematyki i języka.
22/11/2020
W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmianie ulegną arkusze egzaminacyjne. Do końca grudnia będą gotowe przepisy oraz aneksy do informatorów. Egzamin odbędzie się pod koniec maja a nie w kwietniu.

Polityka Prywatności