Język angielski - egzamin ósmoklasisty 2019 - pytania i odpowiedzi

Data: 17 kwietnia 2019 r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut

dostępne także:
w formie testuPoniżej są zadania z odpowiedziami ale sugerujemy rozwiązywanie ich w formie testu, gdzie można sprawdzić swój wynik wg punktacji na egzaminie.

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadanie 1. (0–5)
Odtwórz dwukrotnie pięć tekstów. W poniższych zadaniach, na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.1.
What are they going to buy for Helen?
pwz: 82%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.2.
Which picture will the boy use in his project?
pwz: 81%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.3.
Who is the girl talking to?
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.4.
The man is talking about
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.5.
The girl is calling her friend to
Następna strona
Polityka Prywatności