aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język angielski - egzamin ósmoklasisty 2019 - pytania i odpowiedzi

Data: 17 kwietnia 2019 r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 60

dostępne także:
w formie testu


Lista zadań

Zadanie 1. (0–5)
Odtwórz dwukrotnie pięć tekstów. W poniższych zadaniach, na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.1.
What are they going to buy for Helen?
pwz: 82%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.2.
Which picture will the boy use in his project?
pwz: 81%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.3.
Who is the girl talking to?
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.4.
The man is talking about
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.5.
The girl is calling her friend to
Zadanie 2. (0–4)
Odtwórz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat nudzenia się. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające jej zdanie (A–E).
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. I watch sports or listen to music when I’m bored.
B. I get creative when I feel bored at home.
C. I start to draw when I feel bored.
D. I’d like to have a less busy life.
E. I like to plan my activities.
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.1.
wypowiedź 1
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.2.
wypowiedź 2
pwz: 75%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.3.
wypowiedź 3
pwz: 54%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2.4.
wypowiedź 4
Zadanie 3. (0–4)
Odtwórz dwukrotnie komunikat o festiwalu gier komputerowych. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
Gaming Festival
Where? Sports Arena
When? 29 th – 31 st May
What’s planned?
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3.1.
• Quiz for groups with a maximum size of people.
pwz: 53%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3.2.
• Competition for individuals: make a drawing of your favourite and win a prize.
pwz: 34%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3.3.
• Meeting with an expert: find out what happens to your when you play.
pwz: 63%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3.4.
At www.game.london.com you can and find out more about the event.
Zadanie 4. (0–4)
Odtwórz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z robieniem zakupów. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E).
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. No thanks, I’m just looking.
B. Not really. They are too tight.
C. In the changing rooms over there.
D. I can’t decide. I like both of them.
E. Of course. Can you tell me what’s wrong with it?
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.1.
wypowiedź 1
pwz: 80%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.2.
wypowiedź 2
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.3.
wypowiedź 3
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4.4.
wypowiedź 4
Zadanie 5. (0–4)
Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję.
pwz: 55%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.1.
Nie wiesz, gdzie zostawiłeś/zostawiłaś kluczyk do szafki. Jak o tym poinformujesz swojego kolegę?
pwz: 90%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.2.
Koleżanka chce pogłaskać obcego psa na ulicy. Uważasz, że nie powinna tego robić. Co jej powiesz?
pwz: 61%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.3.
Kolega nie wie, czym poczęstować odwiedzającą go jutro kuzynkę. Jakiej rady mu udzielisz?
pwz: 91%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5.4.
Rozmawiasz przez telefon w hałaśliwym miejscu. Jak poprosisz swojego rozmówcę, aby mówił głośniej?
Zadanie 6. (0–3)
Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
pwz: 55%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 6.1.
1: What are we going to do today?
2: Today we are going to read a story, so on page 24. Before we start, tell me who you can see in the picture.
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 6.2.
1: It’s a great film, isn’t it?
2: Yes, I too. The special effects are fantastic!
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 6.3.
1: for walking me to the park.
2: You’re welcome. It’s not a problem at all.
Zadanie 7. (0–4)
Przeczytaj teksty. W poniższych zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
COOKING CLASSES IN YOUR HOME

You can learn how to cook the foods you love. Simply choose the date and time of your class and the dish you want to prepare. We will send one of our chef-instructors to your home. The price of one cooking lesson is £95. Before the class, we will send you a shopping list so that you can get all the necessary products for the dish.
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.1.
The students can decide

Important!
As you know, Mr Jackson has signed a new contract in Germany and won’t coach us anymore. We are meeting tonight after the press conference to thank him for the three successful years he’s spent with us. No fans! The meeting is just for the players.
pwz: 70%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.2.
This notice is for

Dad,
We missed the five o’clock showing of the film because we are still waiting for Amy’s sister to come. There’s another showing at seven. Is it OK if I go? I’ll be back around 9 p.m. Please say yes. It’s Saturday tomorrow and I don’t need to do any homework.
Sophie :)
pwz: 69%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.3.
Sophie wrote this message to

I’m worried about Luna. She’s sleeping all the time and hasn’t eaten anything since yesterday. Take her to the vet after school to find out what we should do.
Mum

John called. He’s really sorry but he can’t go to the zoo with you tomorrow or to the school disco on Thursday. He’s got a headache and a temperature. The doctor told him to stay in bed.
Dad
pwz: 82%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7.4.
Both texts are about
Zadanie 8. (0–4)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSE
pwz: 68%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8.1.
In the early 1950s, Walt Disney started dreaming of an amusement park where whole families could have fun. What inspired him? Soon after receiving it, he started to design the park.
pwz: 69%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8.2.
Its construction began during the summer of 1954 and the plan was to open it just twelve months later. To watch their progress, Disney built a small apartment on the second floor of the Fire House, right in the middle of Disneyland’s Main Street.
pwz: 65%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8.3.
Today, in memory of Walt Disney, the light in his room is always on.
pwz: 51%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8.4.
Finally, on July 17, 1955, the park opened to the public. Originally, it had 26 attractions. He said: “Disneyland will never be completed. It will continue to grow.”
Na podstawie: waltsdisneyland.wordpress.com
A. The builders had to work 24 hours a day to finish the job on time.
B. Disneyland was visited by 50 million guests in the last ten years.
C. A little girl who wanted to meet Mickey Mouse once wrote a letter to him.
D. Soon, more were added because Disney wanted visitors to return to his park.
E. At night he left a lamp switched on to let the workers know that he was in his flat.


Zadanie 9. (0–4)
Przeczytaj trzy zaproszenia na imprezy związane z biciem rekordów Guinnessa (A–C) oraz zdania poniżej. Do każdego zdania dopasuj właściwe zaproszenie.
Uwaga! Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań.

zaproszenie A

Break the World
Record for
NORDIC WALKING

Sunday, 21 st May
at Embleside Sports Club

Free of charge!
Famous actors and singers said Yes!
Can YOU say No?

All you need is a pair of Nordic poles
(you must have your own).
Bring your dog with you if you wish.

NOTE: We are looking for a company
to cover the cost of having an official judge
from Guinness World Records (£6,500).


zaproszenie B

Join
THE LARGEST
open-air exercise class

South Park, 14 th May

Emily Stuart, a local fitness instructor,
invites you to join her class.
Together we will try to break
the Guinness World Record.*
Participants at all fitness levels are
welcome. No special equipment is needed.

Tickets – £5

A rock concert, food trucks and other
attractions will be there as well.

*For safety reasons dogs and other animals
are not allowed.


zaproszenie C

Guinness World Record
for the greatest number of surfers riding the same wave


North Beach, 7 th May

Things you need to know about the event:

Free? Yes, but you have to register and bring
your printed ticket.

Pet-friendly? Not this time.

Note: We have boards and wetsuits for you
if you need them.

After the event: BARBECUE!
pwz: 72%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.1.
You have to pay some money to take part in the event.
pwz: 77%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.2.
You can borrow the equipment from the organisers.
pwz: 81%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.3.
You can come with a pet.
pwz: 77%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9.4.
You will have a chance to listen to live music.
Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens. Luki należy uzupełnić w języku polskim.

ONE-MAN STAR WARS TRILOGY
at Dominion Theatre

Critics’ reviews:
“You won’t stop laughing!” Daily Newspaper
“Funnier than you could possibly imagine!” Theatre Magazine

Celebrating ten years since he first brought his show to Great Britain, the Canadian actor, Charles Ross, returns from a galaxy far, far away with his One-Man Star Wars Trilogy. Experience again the atmosphere of the first three classic Star Wars films with him. Charles Ross himself plays all the characters.
One-Man Star Wars Trilogy was written by Ross and directed by his friend TJ Dawe. It has been watched by thousands of people all over the world and everybody loves it. You can’t miss this show!

Ticket information
Regular price – £20*
*Come to the show wearing a Star Wars character costume and receive a 50% discount.
Wiadomość
Od: Michał
Do: Ania
Temat: Gwiezdne wojny
pwz: 56%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10.1.
Aniu,
w Teatrze Dominion grają ciekawą sztukę opartą na Gwiezdnych Wojnach. Według recenzji prasowych jest ona bardzo _________________________. To nie jest nowa sztuka, była już wystawiana na całym świecie.
pwz: 48%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10.2.
Występuje w niej kanadyjski aktor Charles Ross. On sam gra w niej wszystkie role i jest również jej _________________________.
pwz: 76%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10.3.
Jeśli chcemy kupić bilety ze zniżką, musimy ___________________________ Gwiezdnych Wojen.
Idziemy?
Michał
Zadanie 11. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk. Wybierz odpowiednią literę (A–F).
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. closest
B. different
C. exercise
D. full
E. shortest
F. type
DRONE RACING
pwz: 80%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.1.
Drone racing is a new of sport, mostly popular with men aged 15-45. It is held on a track with gates and tunnels.
pwz: 66%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.2.
Drones must fly through them to complete the race. The drone operator who finishes a race in the time is the winner.
pwz: 63%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11.3.
Drones often crash during races because the newest models can fly extremely fast. Each drone has lights of a colour, so the people watching the competition can easily identify them.
Zadanie 12. (0–4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.
AN UNUSUAL HOUSE
pwz: 64%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.1.
An eco-friendly building made of old plastic bottles has recently appeared in Atlanta, USA. Some students heard about a house like that in Algeria and they wanted the idea.
pwz: 68%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.2.
When they were building the house, people stopped to watch. Most of them didn’t believe it would be a comfortable place to live in.
pwz: 57%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.3.
Most of them didn’t believe it would be a comfortable place to live in. When the building , they returned to see the final result.
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12.4.
The walls of the house are made of plastic bottles, sand, cement, earth and dry grass. After a month spent in the house, the students are sure the building gives good protection from the heat and it won’t fall apart in heavy rain, either.
Zadanie 13. (0–4)
Uzupełnij poniższe zdania. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.
pwz: 23%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.1.
She is a good student. She is (interest / in / learn) new things.
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.2.
Bob, (be / you / old) than your sister?
pwz: 32%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.3.
What (she / look / for) now? Has she lost her phone again?
pwz: 26%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13.4.
Oops, I have to go back home. I’ve taken a pair of my (father / shoe) by mistake. He will be angry.
Zadanie 14. (0–10)
Proponujesz grupie przyjaciół z Anglii wyjazd w polskie góry. W e-mailu do jednego z nich:
• napisz, dlaczego warto pojechać w polskie góry
• opisz osobę, która będzie się Wami opiekować podczas Waszego wyjazdu
• doradź, co powinni ze sobą zabrać, i uzasadnij dlaczego.
Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.


CZYSTOPIS

Do: abc@abc.com
Temat: Hi!

Hi John,
How about going on a trip to the mountains somewhere in Poland?
..............................
..............................
..............................
Polityka Prywatności