Język polski - egzamin ósmoklasisty 2020 - pytania i odpowiedzi

Data: 16 czerwca 2020 r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 120 minut
Nazwa arkusza: OPOP-100-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja X

dostępne także:
w formie testu


Polityka Prywatności