aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język rosyjski - próbny egzamin ósmoklasisty 2021 - pytania i odpowiedzi

Data: 19 marca 2021
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Liczba punktów: 55

dostępne także:
w formie testu


Lista zadań

Zadanie 1. (0–5)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1.–1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
We wskazówce jest transkrypcja (na egzaminie jej nie ma).
Zadanie 1.1.
На чём Антон отправился из Петербурга в Москву?
Zadanie 1.2.
Что болит у пациента?
Zadanie 1.3.
Где разговаривают люди?
Zadanie 1.4.
Учитель говорит о
Zadanie 1.5.
Автор текста
Zadanie 2. (0–4)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat fitnessu. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E).
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
We wskazówce jest transkrypcja (na egzaminie jej nie ma).
A. Фитнес-клубы – не для ленивых.
B. Мне нравится активный отдых на свежем воздухе.
C. Занятия в фитнес-клубе изменили мой характер.
D. Во время тренировок я всегда делаю фотографии.
E. В фитнес-клубы приходят только любители селфи.
Zadanie 2.1.
wypowiedź 1.
Zadanie 2.2.
wypowiedź 2.
Zadanie 2.3.
wypowiedź 3.
Zadanie 2.4.
wypowiedź 4.
Zadanie 3. (0–3)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie rozmowę nauczycielki z uczniem. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.–3.3. w ogłoszeniu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu. Luki należy uzupełnić w języku rosyjskim.
We wskazówce jest transkrypcja (na egzaminie jej nie ma).
Дорогие друзья!
Если не хотите в субботу скучать дома, приходите на фестиваль
«Весёлая наука»!
Праздник состоится 12 сентября в здании
3.1. ......................... .
Начало фестиваля в 3.2. ......................... часов.
Вас ждут необычные эксперименты, показы и конкурсы.
У входа вы сможете поговорить с 3.3. .........................
на иностранном языке.
На мастер-классе можно будет сделать мороженое.
Стоит только захотеть!

Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

W zadaniu otwartym sprawdzającym rozumienie ze słuchu uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Przy ocenie tego zadania nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.

Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadania 3. w pracach uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Przykładowe akceptowane odpowiedzi:
3.1. мизея
3.2. десат
3.3. ровотом / роватом 
Zadanie 4. (0–4)
Uruchamiając odtwarzacz z oryginalnym nagraniem CKE usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi dotyczące życia codziennego (4.1.–4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E).
Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
We wskazówce jest transkrypcja (na egzaminie jej nie ma).
A. Это ей задали на дом.
B. Кажется, на соседней улице.
C. Боюсь, что она не согласится.
D. Симпатичная, с длинными волосами.
E. Отлично! К нам в класс пришла новенькая.
Zadanie 4.1.
wypowiedź 1.
Zadanie 4.2.
wypowiedź 2.
Zadanie 4.3.
wypowiedź 3.
Zadanie 4.4.
wypowiedź 4.
Zadanie 5. (0–4)
Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję.
Zadanie 5.1.
Chcesz poznać powód nieobecności koleżanki w szkole. Jak ją o to zapytasz?
Zadanie 5.2.
Kolega pyta Cię o nową grę komputerową. Jak wyrazisz swoją opinię na jej temat?
Zadanie 5.3.
Koleżanka proponuje Ci wspólne pójście na zakupy. Jak jej odmówisz?
Zadanie 5.4.
Kolega rozmawia przez telefon w niedozwolonym miejscu. Jak zwrócisz mu uwagę?
Zadanie 6. (0–2)
Uzupełnij dialogi 6.1.–6.2. Podaj w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku rosyjskim.
Zadanie 6.1.
X: Мама, ......................... пойти в кино?
Y: Хорошо, но только в субботу.
Zadanie 6.2.
X: Скажите, пожалуйста, ......................... этот торт?
Y: Недорого. Только 300 рублей.

Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

W zadaniu otwartym sprawdzającym znajomość funkcji językowych uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Przy ocenie tego zadania nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.

Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadania 6. w pracach uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi:
6.1. я магу
6.2. сколка стоит
Zadanie 7. (0–4)
Przeczytaj teksty. W zadaniach 7.1.–7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
А вот это интересно!

Все знают, что мужчины не любят ходить по магазинам. В торговом центре в Шанхае появились кабины, в которых женщины могут оставить своих мужей на время шоппинга.

В такой кабине мужчины могут поиграть в компьютерные игры. Мужчинам очень понравилась эта идея. В кабине стоят современные компьютеры и есть огромный выбор интересных игр. И всё это бесплатно! Мужчины жалуются только на то, что в кабинах очень жарко, около тридцати градусов, и через пять минут после начала игры они все уже в поту.

Na podstawie: https://rg.ru
Zadanie 7.1.
Мужчинам не нравится, что в кабинах
 
Егор,
я такой голодный, с удовольствием съем огромную пиццу! Так что можешь уже заказывать – я буду минут через пятнадцать. Жаль, что времени поговорить остаётся очень мало: у меня сегодня ещё тренировка. Заканчиваю, а то экскурсовод увидит, что я его не слушаю, а пишу СМС. Мы уже входим в последний зал с картинами. Скоро буду!
Филипп
Zadanie 7.2.
Филипп находится в
 
Привет, Катя! Наконец-то я дома. Врач сказал, что со здоровьем у меня всё уже хорошо. Сегодня утром родители забрали меня из больницы. Как мне хочется побыстрее с тобой увидеться и поговорить! Приходи ко мне сразу после уроков. Попрошу бабушку, чтобы она помогла мне испечь твою любимую шарлотку. Жду!
Маша
Zadanie 7.3.
Маша
 
кому: abc@xyz.com
тема: Привет!

Лена!
Представляешь, я вчера получила новую открытку!!! Из Токио!!! В моей коллекции уже почти две тысячи штук, но из Японии ещё не было. А ведь я собираю открытки уже пять лет. Ищу редкие экземпляры, переписываюсь и обмениваюсь с людьми, у которых такое же увлечение. Хотела вложить открытку в альбом, но подумала, что принесу её на урок географии и всем покажу.
Клара
Zadanie 7.4.
Клара пишет о
Zadanie 8. (0–3)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wybierz w każdą lukę (8.1.–8.3.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
НЯНЯ ДЛЯ СОБАКИ

Вы планируете поездку за город или путешествие, но не знаете, с кем оставить любимую собаку? Вам поможет наша фирма! Мы предлагаем услуги профессиональной няни для собак. Наши няни очень любят животных. Каждая из них с радостью останется с вашим питомцем. Какую же няню выбрать? 8.1. Её лучше запланировать заранее, и в спокойной обстановке познакомить собаку с няней.

Когда ваш четвероногий друг и няня подружатся, можете отправляться в поездку. А в это время няня будет заниматься вашей собакой у вас дома. Но, может, вы боитесь впускать в дом чужого человека? 8.2. Там пёс наверняка будет чувствовать себя хорошо. Няня будет кормить его, играть с ним и выгуливать в парке.

Пока вы путешествуете, вам, конечно, захочется узнать, как проводит время ваша собака, что она делает. 8.3. Они будут напоминать вам о нём и о доме. А вы будете знать, что вашему любимцу хорошо с няней.

Na podstawie: https://www.the-village.ru
A. Попросите няню каждый день присылать вам фотографии вашего пса.
B. Конечно, ту, которая понравится вашей собаке при первой встрече.
C. Няня погуляет с вашей собакой утром и вечером.
D. Тогда няня возьмёт собаку к себе в квартиру.
Zadanie 9. (0–4)
Przeczytaj trzy teksty (A–C) oraz zdania 9.1.–9.4. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.
Uwaga! Jeden z tekstów pasuje do dwóch zdań.

МЫ ЛЮБИМ «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

A.
Три года назад я посмотрел одну из частей саги «Звёздные войны». Фильм мне очень понравился! С тех пор я собираю фигурки героев фильма. У меня их очень много! Однажды я купил фигурку, на которой был подарочный код. Мы вместе с папой зарегистрировали его, и, представляете, я выиграл путешествие в Испанию, где снимали «Эпизод II: Атака Клонов». Там было классно!

B.
Когда-то я мечтала поехать на экскурсию по местам съёмок фильма «Звёздные войны». А потом поняла, что не это главное! Главное, чтобы добро побеждало зло, как в фильме. Вместе с друзьями мы решили показать, что делать добро может каждый. В костюмах героев фильма мы приходим в больницы, встречаемся там с больными детьми, приносим им игрушки, книги. А недавно одной из больниц мы подарили целую коллекцию комиксов. Здорово видеть радость в глазах маленьких пациентов!

C.
Я, как и многие мои одноклассники, влюблена в эту космическую сказку! Мы даже открыли клуб «Папа Вейдер». Там мы играем в настольные игры, организуем встречи. Недавно в клубе прошёл интересный конкурс. Каждый из нас должен был переодеться, чтобы стать похожим на одного из героев «Звёздных войн». Ребята выглядели отлично: настоящие джедаи, злодеи, роботы. А я была принцессой Леей. Всем членам жюри очень понравился мой костюм. Я заняла первое место.

Na podstawie: https://www.restoclub.ru
https://www.wonderzine.com
Zadanie 9.1.
Мой костюм оказался лучшим.
Zadanie 9.2.
Мне нравится помогать другим.
Zadanie 9.3.
У меня есть «звёздная» коллекция.
Zadanie 9.4.
Мне удалось поехать на интересную экскурсию.
Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj teksty 1. i 2. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1.–10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens. Luki należy uzupełnić w języku polskim.

Tekst 1. 


 ДЕРЕВНЯ ХОББИТОВ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИЮ

Встреча туристов в отеле города Роторуа или в порту Тауранга.
Место сбора группы:
- отель города Роторуа – время экскурсии по деревне хоббитов – 1 час 20 минут;
время на дорогу – один час в одну сторону
ИЛИ
- порт Тауранга – время экскурсии по деревне хоббитов – один час; время на дорогу – полтора часа в одну сторону.
Транспорт: легковой автомобиль.
Цена экскурсии: взрослые – 375 долларов, дети – 315 долларов.
В цену входят: транспорт туда и обратно, входные билеты в деревню хоббитов.
• За дополнительную плату: услуги экскурсовода, обед в ресторане «Зелёный дракон».
С собой надо взять: фотоаппарат, солнцезащитные очки, крем с фильтром, воду.
Na podstawie https://newzealand.tourister.ru


Tekst 2.
ОТЗЫВ ОБ ЭКСКУРСИИ

В деревне хоббитов можно посмотреть все достопримечательности. Очень интересно! Жаль только, что в домики хоббитов невозможно войти. Туристов туда не пускают. Обед в ресторане «Зелёный дракон» вкусный, но стоит дорого. Хоббитон – отличное место для забавных фотосессий. Словом, советую поехать даже тем, кто не читал книгу Толкина.
- Cześć Zosiu! Spotkamy się na mieście?
- Może jutro? Chcę wreszcie obejrzeć film „Hobbit”.
- „Hobbit”? Jeszcze nie oglądałaś?! A wiesz, że w Nowej Zelandii jest wioska Hobbitów, gdzie kręcono ten film! Czytałem, że do tej wioski organizowane są wycieczki!
- Naprawdę!?
- Tak! Na wycieczkę można wyruszyć spod hotelu w miasteczku Rotorua lub z portu Tauranga.
- I długo się jedzie do tej wioski?
- To zależy. Z hotelu jedzie się godzinę, a z portu trochę 10.1. ......................... .
- Chętnie pojechałabym na taką wycieczkę. Pewnie jest droga?
- Tania nie jest. Na przykład sama wycieczka mnie kosztowałaby 315 dolarów! I do tego na miejscu trzeba jeszcze zapłacić za 10.2. ........................., a jeżeli będziesz głodna, to i za obiad, bo on też nie wchodzi w cenę.
- A program ciekawy?
- Myślę, że tak. Chociaż czytałem, że w wiosce Hobbitów niestety nie można wchodzić do 10.3. ......................... .
- Szkoda… Ale i tak warto pomyśleć о takim wyjeździe.
Zadanie 11. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.–11.3. Wybierz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.


A. давали
B. ели
C. задания
D. плохие
E. проблемы
F. хорошие
И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО!
Хотите хорошо сдать экзамен? Есть один замечательный продукт, который вам в этом поможет – шоколад. Учёные провели интересный эксперимент. Старшеклассники, которым они 11.1. шоколад, лучше и быстрее справлялись с тестами по математике.
Эти школьники получали 11.2. оценки и меньше уставали. Поэтому перед началом экзамена стоит съесть несколько кусочков шоколада.
И тогда вы наверняка отлично выполните 11.3. . А ещё шоколад поднимает настроение. Так что ешьте на здоровье и улыбайтесь!
Na podstawie http://elesto.ru
http://fakty.ictv.ru
Zadanie 12. (0–3)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.–12.3.
ВОТ ТАКАЯ ШКОЛА!

В Индии в одной небольшой деревне есть школа, за занятия в которой надо платить. Но родители 12.1. здесь не деньгами. За учёбу в этой школе они вместе со своим ребёнком должны посадить дерево.

Это идея местных бизнесменов. Они решили сделать школу доступной для каждого малыша и при этом хотели научить детей любить 12.2. .

Сейчас в школе тридцать пять детей. В этом учебном году они посадили 700 деревьев.

«Мы хотим быть 12.3. примером для всей страны. Мы уверены, что делаем доброе дело!» – говорит директор школы.

Na podstawie: http://klepa.ru
Zadanie 13. (0–3)
Uzupełnij zdania 13.1.–13.3. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.
Zadanie 13.1.
Мой друг (жить / Лондон) .
Zadanie 13.2.
Сергей, ты вчера (быть / врач) ?
Zadanie 13.3.
Мы пошли в театр на (известная / опера) .

Uwagi dotyczące oceniania prac uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

W zadaniu otwartym sprawdzającym znajomość funkcji językowych uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Przy ocenie tego zadania nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne. Błąd ortograficzny zmieniający znaczenie wyrazu to błąd językowy. Jest on brany pod uwagę w ocenie poprawności językowej.

Zasady te obowiązują również w ocenie prac uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej, a także prac uczniów, którzy korzystali z pomocy nauczyciela wspomagającego oraz prac pisanych na komputerze.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi do zadania 13. w pracach uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.

Przykładowe akceptowane odpowiedzi:
13.1. жывет в Лондане
13.2. бул у врача
13.3. извесную оперу 
Zadanie 14. (0–10)
Rodzice przeprowadzili remont w Waszym domu. W e-mailu do koleżanki z Rosji:
• napisz, w jaki sposób pomagałeś(-aś) rodzicom w czasie remontu
• opisz, jak wygląda Twój pokój po remoncie
• zaproś koleżankę do siebie i zaproponuj jej sposób wspólnego spędzenia czasu.

Napisz swoją wypowiedź w języku rosyjskim. Podpisz się jako XYZ.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Do:  abc@abc.com
Temat: Привет!

Привет, Катя!
Представляешь, мои родители сделали в нашем доме ремонт!
.........................
.........................
Polityka Prywatności