aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język polski - egzamin ósmoklasisty 2022 - pytania i odpowiedzi

Data: 24 maja 2022
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 120 minut
Liczba punktów: 45

dostępne także:
w formie testu


Polityka Prywatności