Język niemiecki - egzamin ósmoklasisty 2020 - pytania i odpowiedzi

Data: 18 czerwca 2020 r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas pracy: 90 minut
Nazwa arkusza: Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)


Polityka Prywatności